Nad Tatrou sa blýska – Slovenská Hymna

Nad Tatrou sa blýska je hymnická pieseň od Janka Matúšku z roku 1844. Text napísal potom, ako na Nový rok 1843 suspendovali Ľudovíta Štúra z funkcie námestníka evanjelického lýcea v Bratislave. Na protest proti tomu odišlo 18 študentov z Bratislavy a 13 ich prišlo do Levoče. Spievať ju odporučil na nápev ľudovej piesne Kopala studienku. Prvý raz sa objavila anonymne roku 1851 v Domovej pokladnici pod názvom Dobrovoľnícka. Najstarší zápis piesne z roku 1844 sa nachádza v zápisníku Viliama Paulinyho-Tótha. Do zápisníka ju napísal Janko Matúška pod titulom Prešporskí Slováci, budúci Levočania (orig. Prešporskí Slováci, budoucí Levočané). Táto pôvodná verzia má 6 strof, známa je aj pod názvom Ponad Tatrou blýska.

Prvé dve slohy piesne tvoria štátnu hymnu Slovenska.

Instrumental

Text piesne.

 1.  Sloha
  \:Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.:\
  \:Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.:\
 2. Sloha
  \:To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.:\
  \:Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.:\
 3. Sloha
  \:Už Slovensko vstáva, putá si strháva.:\
  \:Hej rodina milá hodina odbila, žije matka Sláva!:\
 4. Sloha
  \:Ešte jedle rastú na krivánskej strane.:\
  \:Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí, a medzi nás stane.:\